اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
VOYAJ
3
O.R
590 دلار 790 دلار 590 دلار 315 دلار    
SPUTNIC
3
B.B
695 دلار 885 دلار 695 دلار 495 دلار    
VICTORIA
4
B.B
760 دلار 985 دلار 760 دلار 560 دلار    
775 دلار 1130 دلار 775 دلار 575 دلار    
BELARUS
3
B.B
780 دلار 1010 دلار 780 دلار 580 دلار    
GARNI
3
B.B
800 دلار 1030 دلار 800 دلار 600 دلار    
BONHOTEL
3
B.B
860 دلار 1130 دلار 860 دلار 660 دلار    
MINSK
4
B.B
860 دلار 1165 دلار 860 دلار 660 دلار    
950 دلار 1500 دلار 950 دلار 750 دلار    
1010 دلار 1330 دلار 1010 دلار 810 دلار  
  • شنبه تا 4 شنبه 10 تا 17
  • 021-88524010
  • ایران، تهران، خ خرمشهر پلاک ۲۱۰، واحد ۲